dijous, 25 d’octubre del 2007

TIPOLOGIES DE TURISME (casters)
1. GESTIÓ DELS MONUMENTS HISTÒRICS, motivacions i expectativas. Annals of Turism Reserch 33, 2, 319-335


L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les percepcions dels turistes al visitar un element d’interés turístic.

Podem dividir els elements històrics entre :
- Grans obres
- Elements de mèrit arquitectònic

Classificació dels tipus de turistes que visiten aquests elements:
- Sentimentals: Son persones que se senten unides espiritualment i moralment a la història
- Alumnes: Són els que no es cansen de saber, no volen parar d’apendre.
- Hereus: estan unides a la història i es senten descendents de les persones que van viure cada periode històric.

2. Annals of Turism Reserch 33, 2, 319-335

L’objectiu de l’estudi és diferenciar els turistes segons la manera en què busca la informació prèvia al viatge.

- Planificadors:
· Estan més obertds a les fonts d’informació
· Viatgen vía packs turístics
· S’allotjgen en hotels de 4 i 5 estrelles
· Hi ha més dones que homes
·
- Exploradors:
· Rebutgen les fonts d’informació
· Tenen menys preocupació pel risc
·

També han classificat als turistes segons les preferencias alhora de triar el seu destí:
- Masses organitzades
- Masses individuals
- Exploradors
- Els rodamons

3. Estudi de Belize i dels seus turistes

Belize és un petit país de l’Amèrica Central. Fa cinquanta anys no hi havia turisme en la ciutat més gran, Belize.
El 1981 Gordon va fer un estudi sobre la gent que treballava en el sector dels serveis. Uns anys més tard McMinn i Cater van realitzar un altre estudi i van veure que tot i que els treballadors eren natius al tractar amb els turistes havien canviat de caràcter i de forma d’actuar.

En aquesta ciutat es poden diferenciar 3 tipus de turistes:
-“developer-tourist”: són els estrengers que compren un terreny i hi monten instal·lacions d’ús turístics. Però normanlment no s’hi queden, tornen al seu país d’origen.

-“condo-tourist”: Són les persones grans retirades provinents d’un país benestant que decideixen quedar-se aquí perquè els hi surt més a compte econòmicament. S’hi queden per un llarg temps.

- “itiner ant tourist”: És un turista que és queda poc temps, i sobretot visiten la illa resort (Ambergis Caye), on hi ha més turisme

4. THE SACRED AND THE PROFANE, A tourist typologyArticle d’Eugenia Wickens, publicat a Annals of Tourism Research.L’estudi es centra en la zona costanera on hi ha els turistes, Kalimeria (nord de Grècia). Es va realitzar una entrevista on es va preguntar a 86 turístes britànics quines acivitats duien a terme a Kalimeria.

Amb les respostes obtingudes van classificar els turistes en:
- Herència Cultural:
· N’hi havien 18
· Motivacions: natura, cultura i història
· On els pots trobar: a bars, amb els residents, a les platges..
· Famílies o persones de la segona edat
· Es relacionen amb els residents
· Tornarien a Kalimeria o ja hi havia estat

- Raver:
· N’hi havia 18
· Motivacions: el plaer sexual, divertir-se i beure
· On els pots trobar: a les platges i clubs nocturns
· Es relacionen amb altres turistes
· Tornarien a kalimeria perquè és barat

- Shirley Velentine
· N’hi havia 14
· Dones que viatgen soles
· Motivacions: viure experiencies romàntiques i trancar amb la rutina
· On les pots trobar:a la platja i d’altres
· Els agradaria tornar en poc temps

- Heliotròpics
· N’hi havia 25
· Motivacions: pendre el sol i el bon clima
· On els pots trobar: únicament a la plat

- Lord Byron
· N’hi ha 11
· Motivacions: integrar-se totalment en el país
· Es coneix en molt bé l’indret i les persones d’allà

Aquest perfils dels turisres es veuen motivats per 3 estats d’ànim diferent:
- Necessitat d’escapar de la rutina.
- Desig de plaer, sense límits
- Seguretat ontològica que causen els paquets turistics.


5. TURISME CULTURAL I OPORTUNITATS DE NEGOCI PELS MUSEUS I LLOCS PATRIMONIALS (Ted Silderberg)El turisme cultural beneficia econòmicament als museus i als llocs d’interés patrimonial i s’han de buscar maneres d’incrementr el nombre d’assistents per generar més beneficis i expendir-se.LORD Cultural Resources for the Providence of Ontario’s Cultural Turism Product ha creat un projecte de desenvolupament del turisme cultural perquè ajuda a l’educació de les persones, i els enseya a preservar els recursos.- Definició del rurime cultural:
El turisme cultural està format per un conjunt de persones e fora de la col·lectivitat amb diferents nicvells d’interés i motivacions vers elements històrics, científics, artístics, culturals o patrimonials d’una regió, grup i institucions.


- Productes del turisme cultural:
Institucions, estils de vida i events són els productes culturals els quals els turistes van a veure. S’han d’enllaçar de manera que formin un recorrigut i per intentar que els turistes allarguin la seva estada a la zona i aportin diners. Tot i que no tots els elements poden ser nodes.El patrimoni o museus per poder ser nodes han de ser eficaços en:- la qualitat del producte- l’atenció dels clients- la sustanibilitat- la comoditat- la implicacio de la societat en el producte- el comprimís i el potencial de la direcció- Destinacions del turisme culturalEls consumidors de cultura tenen diferents motivacions culturals .- Perfil del mercat del turisme culturalHi ha diferents tipus de turistes culturals, però a EEUU i Canadà la majoria coincidiesen en:- Són econòmicament més foros i gasten més de vacances- Estan més temps en la destinació- Acostumen a allotjar-se en hotels i motels- Compren més- Són més intel·lectuals- Forma part del grup més dones que homes- Són d’edats avançades (pel babyboom)

La part més important del seu estudi és el resultat de l'enquesta realitzada a la gent preguntant sobre la seva motivació en la cultura, i aquests són els resultats:
Persones motivades per la cultura: 5% dels residents i un 15% dels tuistes
Persones motivades en part per la culura: 15% dels residents i 30% dels turistes
Persones accidentalment motivades per la cultura: 20% de cada classe
Persones a qui no els motiva la cultura: 40% dels residents i 15% dels turistes
6. Tipologies de la presa de decisió a l’hora de triar unes vacances (Alain Decrop, Dirk Snelders, Tourism Management)Aquest estudi pretén valorar els aspectes que fan decidir una destinació o un tipos de vacances concretes als turistes. Segons Decrop i Snelders, les variables més importants en el moment de triar una destinació son: l’entorn social, cultural i geogràfic. Per estudiar-ho es van seleccionar 25 famílies belgues i se’ls va fer l’estudi i seguiment durant 1 anys.
Els hem pogut clssificar segons:

- Parelles
- Solters amb decisió pròpia
- Famílies amb fills
- Grups d’amics

Els tècnics que feien els seguiment van dividir en 3 grans blocs les parts de les entrevistes realitzades.

6. El turisme Natural
És un tipos de turisme que té molta aspectativa, augmenta molt ràpidament.
Per fer aquest estudi es van entrevistar persones de Noruega del Nort i al costat de la frontera amb russia.
I es van classificar els turístes segons el motiu del seu viatge:
- Natura: Visitar els atractius naturals
- Activitats de Risc
- Activitats Educatives
- Activitats relxants i trancament de la rutina
- Contacte social
Cultures i activitats de plaer:
·36%·Interessats principalment en activitats culturals i de plaer i no activitats físiques.
·Vol contacte social.·Viatge en grup o de paquet.
·Més probablement té renda inferior a 62.500 euros.
Activitats de natura:
·22%·Volen relaxar-se.·Interessats en activitats de risc.·Contacte social.
·Més probablement té renda superior a 62.500 euros.
·Li agrada viatjar independent.


dijous, 11 d’octubre del 2007

TURISME CULTURAL I OPORTUNITATS DE NEGOCI PELS MUSEUS I LLOCS PATRIMONIALS

* Ted Silderberg

El turisme cultural beneficia econòmicament als museus i als llocs d’interés patrimonial i s’han de buscar maneres d’incrementr el nombre d’assistents per generar més beneficis i expendir-se.
LORD Cultural Resources for the Providence of Ontario’s Cultural Turism Product ha creat un projecte de desenvolupament del turisme cultural perquè ajuda a l’educació de les persones, i els enseya a preservar els recursos.

- Definició del rurime cultural

El turisme cultural està format per un conjunt de persones e fora de la col·lectivitat amb diferents nicvells d’interés i motivacions vers elements històrics, científics, artístics, culturals o patrimonials d’una regió, grup i institucions.

- Productes del turisme cultural

Institucions, estils de vida i events són els productes culturals els quals els turistes van a veure. S’han d’enllaçar de manera que formin un recorrigut i per intentar que els turistes allarguin la seva estada a la zona i aportin diners. Tot i que no tots els elements poden ser nodes.
El patrimoni o museus per poder ser nodes han de ser eficaços en:
- la qualitat del producte
- l’atenció dels clients
- la sustanibilitat
- la comoditat
- la implicacio de la societat en el producte
- el comprimís i el potencial de la direcció- Destinacions del turisme cultural

Els consumidors de cultura tenen diferents motivacions culturals .


- Perfil del mercat del turisme cultural

Hi ha diferents tipus de turistes culturals, però a EEUU i Canadà la majoria coincidiesen en:
- Són econòmicament més foros i gasten més de vacances
- Estan més temps en la destinació
- Acostumen a allotjar-se en hotels i motels
- Compren més
- Són més intel·lectuals
- Forma part del grup més dones que homes
- Són d’edats avançades (pel babyboom)


La part més important del seu estudi és el resultat de l'enquesta realitzada a la gent preguntant sobre la seva motivació en la cultura, i aquests són els resultats:
Persones motivades per la cultura: 5% dels residents i un 15% dels tuistes
Persones motivades en part per la culura: 15% dels residents i 30% dels turistes
Persones accidentalment motivades per la cultura: 20% de cada classe
Persones a qui no els motiva la cultura: 40% dels residents i 15% dels turistes